Privacybeleid

Metalis Solutions B.V. en ontsmettingspaal.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Totdat u op de website het gebruik van cookies accepteerd, plaatsen wij geen niet-geanonimeerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1.       Website (hierna ‘De website’): ontsmettingspaal.nl

2.       Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Metalis Solutions B.V., gevestigd te de Steven 15, 9205 AX Drachten, kvk-nummer: 01112159.

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang to de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciele, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciele aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 


Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welk wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 


Artikel 4 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Metalis B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geindetificeerd, met name aan de hand vn een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden uitsluitend gebruikt door de beheerder voor het verwerken van uw bestelling en het onderhouden van relaties met u.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerkign bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met [email protected] of [email protected]


Artikel 6 – Commerciele aanbiedingen

U kunt commerciele aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een email naar het volgende adres: [email protected]

Artikel 7 – Cookies

Wij gebruiken alleen functionele cookies op onze website, slechts voor het bijhouden van sessie informatie. 

Artikel 8 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden productioen op de website kunenn geen rechten worden ontleend. 

Artikel 9 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot [email protected] of 0512-544455